Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 
Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc)  w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką


więcej...


Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką


więcej...


Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich


więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt


więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej


więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej


więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs 

otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt


więcej...


Nabór na studia doktoranckie 2016/2017

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu   

ogłasza  nabór na 3-letnie Środowiskowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika w ramach KONSORCJUM NAUKOWEGO „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność”


więcej...


Workshop on oocyte and embryo manipulations, 13-24.06.2016

Workshop on oocyte and embryo manipulations, organized in University of Teramo, 13-24 June 2016, within the framework of The EU programm, H2020-TWINN-2015-GA no. 692185, ERAofART

 

Workshop program


więcej...


International conference “Epigenetic Penetrance of Assisted Reproduction Technologies”, Teramo, 9-10.06.2016

International conference “Epigenetic Penetrance of Assisted Reproduction Technologies”,Teramo, Italy, 9-10.06.2016


więcej...


Workshop "Pre-implantation embryos development in large animal: oocyte maturation, fertilization, embryo culture and cryopreservation"

Workshop Pre-implantation embryos development in large animal: oocyte maturation, fertilization, embryo culture and cryopreservation, organized in University of Teramo, 11- 22 April 2016, within the framework of The EU programm, H2020-TWINN-2015-GA no. 692185, ERAofART

Workshop program

 

 


więcej...


Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza nabór pracowników w następujących obszarach

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza nabór pracowników w następujących obszarach:


więcej...


Competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Molecular Genetics/Molecular Biology field
Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Molecular Genetics/Molecular Biology field

więcej...


Oferta pracy - ADMINISTRATOR SIECI

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku Administrator sieci


więcej...


Competition for the positions of in Mass Spectrometry Technician at the Proteomics Laboratory of IGAB PAS

Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions of in Mass Spectrometry Technician at the Proteomics Laboratory of IGAB PAS


więcej...


Competition for the positions in Pluripotent stem cells area

Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions in Pluripotent stem cells area


więcej...


Competition for the positions Bioinformatician

Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions Bioinformatician


więcej...


Competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Nutrigenetics and Nutrigenomics field
Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Nutrigenetics and Nutrigenomics field

więcej...


Competition for the positions in of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Experimental Embryology

Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions in of Assistant professor Polish “adiunkt”) in Experimental Embryology


więcej...


Competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Molecular Embryology
Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec opens competition for the positions of Assistant professor (Polish “adiunkt”) in Molecular Embryology

więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zachowania się Zwierząt
Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zachowania się Zwierząt

więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Genomiki
Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Genomiki

więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

więcej...


Oferta pracy - SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ
 
Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku
SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt


więcej...


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej


więcej...


Oferta pracy - SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku
SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

więcej...


Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 18 maja 2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jarosława Horbańczuka na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.


więcej...


IGiHZ PAN – status KNOW

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2015r. konsorcjum naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność" z udziałem  Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauki otrzymało prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

Status KNOW przyznawany jest flagowym jednostkom polskiej nauki

Członkami wyróżnionego konsorcjum naukowego są także: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lider konsorcjum), Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 


więcej...


Konkurs na stanowisko Dyrektora IGiHZ PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora

Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 15 czerwca 2015 roku.

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu
na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.


więcej...


Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich


więcej...


Sukces na 63 Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

Mamy przyjemność poinformować, że wynalazki opracowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu zostały nagrodzone medalami na 63 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA, które odbyły się w Brukseli w dniach 12-16 listopada 2014 r.

Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” stanowią czołową międzynarodową imprezę wystawienniczą w dziedzinie wynalazczości, poświęconą transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

Nagrodzone wynalazki:

  1. "Sposób produkcji wysokojakościowych wyrobów z mięsa wieprzowego i strusiego" (zgłoszenie patentowe nr P-410136 ) – Złoty Medal z Wyróżnieniem
  2. „Sposób wytwarzania wysokojakościowego wyrobu z mięsa strusiego” (zgłoszenie patentowe nr P-410125 ) – Srebrny Medal
  3. „Sposób pozyskania kulinarnego mięsa wieprzowego i mięso wieprzowe” (zgłoszenie patentowe nr P-410127) – Brązowy Medal

Ponadto zespół otrzymał prestiżową nagrodę Ministerstwa Gospodarki, a także medal Europe France Inventeurs za wkład w ożywienie gospodarcze Europy.

W dniu 14 listopada 2014 r. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk został nagrodzony przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości Krzyżem Kawalerskim za szczególne zasługi dla rozwoju wynalazczości. Nagroda została wręczona przez Mera Miasta Brukseli Pana Jean Demanez.

Brussels Innova 2014 - 1

Brussels Innova 2014 - 2

GOLD MEDAL WITH MENTION

SILVER MEDAL

BRONZE MEDAL

EUROPE FRANCE INVENTEURS

 


więcej...


ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

Mamy przyjemność poinformować, iż wynalazek „Suplement diety w prewencji chorób neurodegeneracyjnych”, opracowany przez Mazowiecki Klaster Peptydowy we współpracy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Genetyki I Hodowli Zwierząt PAN; Instytutem Homeostazy Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemii Przemysłowej, polegający na zastosowaniu krótkich peptydów jako suplementów diety do prewencji choroby Alzheimera, został nagrodzony ZŁOTYM MEDALEM Z WYRÓŻNIENIEM na 63. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2014” oraz otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy wynalazek targów przyznaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.


więcej...


66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP)

66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP)

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2015 roku, na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej, organizowany pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne, które będzie tym samym po raz trzeci w swojej historii organizatorem Zjazdu EAAP - poprzednie odbyły się w roku 1975 i 1998.

Ze względu na fakt, iż EAAP zrzesza naukowców i praktyków, a także przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy i świata, jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Obrady będą się odbywać w ramach sesji organizowanych przez 9 komisji problemowych oraz kilku grup roboczych. Częścią finalną Zjazdu będą wycieczki specjalistyczne promujące wiodące ośrodki hodowlane w Polsce.

Doroczne zjazdy stanowią najważniejsze forum wymiany informacji i dyskusji na temat problemów produkcji zwierzęcej w Europie i jedno z najważniejszych na świecie - spodziewamy się obecności ok. 1100 uczestników z ponad 40 krajów. Tym samym Zjazd EAAP stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania osiągnięć naukowych i produkcyjnych europejskiej hodowli, a także myśli naukowo-technicznej. W związku z tym w trakcie Zjazdu po raz pierwszy w historii Europejskiej Federacji Zootechnicznej zorganizowane zostaną Dni Praktyki. W ich skład wchodzić będą sesje:  „Międzynarodowe forum nauka-praktyce” (Industry Day), która odbędzie się w czwartek, 3 września, w trakcie głównej, międzynarodowej części Zjazdu, „Krajowe forum nauka-praktyce” (Local Industry Day), która odbędzie się w piątek, 4 września i będzie przeznaczona głównie dla polskiego środowiska zootechnicznego – ale jego obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski oraz wystawa, która odbywać się będzie 3 i 4 września. Zjazd, a zwłaszcza te dwa ostatnie wydarzenia, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania osiągnięć naukowych i produkcyjnych polskiej hodowli oraz polskiej myśli naukowo-technicznej. Stworzy ona możliwość promowania polskich podmiotów: związków hodowców, stacji unasieniania, producentów pasz, żywności, sprzętu, oprogramowania itp.

W imieniu gospodarzy i organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zjeździe. Więcej informacji na jego temat znaleźć można na stronie www.eaap2015.org
 

 


więcej...


Konferencja „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej projekt pn.

„Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 2.3, która odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w siedzibie IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Program konferencji (plik .pdf)


więcej...


Konferencja „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”

2014.12.02

więcej...


Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2014

2014.09.25

więcej...


Sukces na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013

2014.02.11

więcej...


Sukces na 62. Światowych Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA

2013.11.14

więcej...


Sukces na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INOVA 2013, Zagrzeb, Chorwacja

2013.11.12

więcej...


Polska Nagroda Innowacyjności 2013 dla IGiHZ PAN

2013.11.07

więcej...


JAKOŚĆ ROKU 2012

2013.03.25

więcej...


Uzyskanie akredytacji laboratorium potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji

2013.01.07

więcej...


"The AWARE Project: Communicating Advances in Animal Welfare Science and Education in Europe"

2012-03-28

więcej...


Konferencja Inauguracyjna „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego”

2011-02-08

więcej...