Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 

IGiHZ PAN – status KNOW

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2015r. konsorcjum naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność" z udziałem  Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauki otrzymało prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.

Status KNOW przyznawany jest flagowym jednostkom polskiej nauki

Członkami wyróżnionego konsorcjum naukowego są także: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lider konsorcjum), Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 


Główne cele badawcze Konsorcjum są bezpośrednio oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą (1) ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz (2) zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. Konsorcjum otrzyma dotację z MNiSW na okres 5 lat przeznaczoną m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, rozwój kadry naukowej, w tym stypendia, staże i granty dla młodych pracowników nauki, zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy oraz prowadzenie Zintegrowanej Szkoły Doktorantów.

Kliknij, aby powiększyć
<< wstecz