Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej


na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać następujące kryteria:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych (dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika) lub nauk biologicznych lub nauk weterynaryjnych,
 • posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biologii rozwoju ssaków i embriologii doświadczalnej, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports,
 • kierowanie lub udział (w przeszłości lub aktualnie) w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • pożądane odbycie naukowego stażu zagranicznego.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra i stopnia naukowego doktora,
 4. wykaz publikacji,
 5. autoreferat naukowy,
 6. kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),
 7. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w przypadku braku takiego zaświadczenia, kandydat musi wykazać się bierną i czynną znajomością jęz. angielskiego podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 8. wykaz projektów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcje kierownika projektu lub wykonawcy,
 9. współpraca naukowa z zagranicą (zagraniczna jednostka naukowa, forma współpracy, zakres, osiągnięcia),
 10. oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego,
 11. wyjazdy zagraniczne: staże naukowe, udział w konferencjach (kraj, instytucja, cel wyjazdu, okres trwania),
 12. nagrody i wyróżnienia o randze krajowej i międzynarodowej (rok otrzymania).
 
Pełną dokumentację należy składać w Kancelarii Ogólnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą.
 
Data ogłoszenia konkursu: 3 listopada 2015 r.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 listopada 2015 r.
Rozmowa rekrutacyjna (na miejscu lub online) odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. (Instytut nie zwraca kosztów dojazdu).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2015 r.
 

<< wstecz