Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 

Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką


Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktorant-stypendysta:

- student studiów II stopnia lub student co najmniej 4-roku studiów 5-letnich  lub doktorant na kierunku biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne (w dniu podpisania umowy)

- znajomość metod laboratoryjnych: izolacja RNA z materiału biologicznego, reakcja PCR, testy ELISA, analizy mikrobiologiczne

posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt,

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Lista dokumentów:

  1. List motywacyjny
  2. CV
  3. Działalność naukowa wraz z  dorobkiem naukowym
  4. Opinia opiekuna naukowego

Opis zadań:

Projekt dotyczy określenia wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i -dodatnimi, które wywołują trwałe zmiany w poziomie ekspresji genów, na metylację wybranych genów i transkryptom mikroRNA. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

Zakres prac stypendysty:

- izolacja  DNA i RNA z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz real-time PCR

- Konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowanie publikacji

- przygotowanie rozprawy doktorskiej

Typ konkursu: OPUS –ST

Termin składania ofert: 15 czerwca 2016 (data otrzymania zgłoszenia w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN)

Forma składania ofert: dowolnie, preferowana forma elektroniczna

Warunki zatrudnienia:

- Stypendium naukowe w projekcie badawczym

- Data rozpoczęcia: 2016-07-01

- Maksymalny okres – 36 miesięcy

- stypendium w wysokości 3000 PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty w formie elektronicznej oraz ewentualne dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres: e.bagnicka@ighz.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15.06.2016 (nie liczy się data stempla pocztowego, ważna jest data wpłynięcia zgłoszenia do Instytutu)

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.

<< wstecz